Doties uz saturu
Daugavpils Valstspilsētas vidusskola
Search
Close this search box.

Reading the city. Pilsēta kā mācīšanas un mācīšanās resurss

    No 22. līdz 27. aprīlim Daugavpils Valstspilsētas pedagogi Larisa Romančuka, Gaļina Koreņeva, Svetlana Jevstifejeva un direktora vietniece Valija Salna piedalījās Erasmus+ KA101 projekta „Kompetents skolotājs – skolas attīstības pamats II” (Competent teacher – the foundation for school development II) mācību mobilitātē “Reading the city- Using the city as a resource im teaching and learning ” Limasolā, Kiprā.

    Kursa laikā aplūkojām pilsētu kā dinamisku organismu no vēsturiskā, kultūras un sociāli politiskā viedokļa; papildinājām savas zināšanas par to, kā globalizācija un daudzveidība izpaužas pilsētvidē; izskatījām Eiropas identitātes un pilsonības veidošanās aspektus; uzzinājām par teorētiskajām pieejām un praktiskiem veidiem, kā izpētīt pilsētu. Diskutējām par to, kā palīdzēt skolēniem būt aktīviem pilsoņiem un domāt kritiski, radoši un pārdomāti; ieguvām informāciju par praktiskajām vadlīnijām un politiku, plānojot ekskursijas pa pilsētu; praksē izmantojām daudzveidīgus IKT rīkus datu vākšanai un radošām aktivitātēm; apspriedām savākto datu izmantošanu dažādās aktivitātēs visās mācību programmu jomās. Kursa praktiskajās nodarbībās apmeklējām Kurionu – senu pilsētu Kipras dienvidu krastā, kas bija dibināta 12. gadsimtā pirms mūsu ēras Mikēnu civilizācijas norieta laikā, ietilpa Senās Grieķijas, Romas un Bizantijas sastāvā. Kuriona gāja bojā zemestrīču un arābu iebrukumu rezultātā. Mūsdienās tur ir izveidots arheoloģiskais parks. Apskatījām Kipras skolās mācību procesā aktīvi izmantotos Limasolas pilsētas vēstures objektus: Limasolas cietoksni, vecpilsētu, Arheoloģijas muzeju, pilsētas parku u.c. 

    Iegūtās teorētiskās zināšanas izmantojām, veidojot grupas darbu – izglītojošu ekskursiju skolēniem, kur kāds no pilsētvides objektiem tiek izmantots kā mācīšanas un mācīšanās resurss. Jāatzīmē, ka šī metode ļauj izmantot ne tikai vēsturiskos objektus, bet arī pilsētas mūsdienu infrastruktūras elementus, papildinot metodisko bāzi sociālo zinību, matemātikas, valodu u.c. stundās, veicinot skolēnu socializāciju pilsētvidē, paplašinot viņu dzīves pieredzi.

    Iegūtās zināšanas tiks aprobētas mācību procesā, kā arī izplatītas skolas metodiskajos pasākumos un Daugavpils pilsētas metodiskajās apvienībās.