Doties uz saturu
Daugavpils Valstspilsētas vidusskola

Tradīcijas

Zinību diena.
Dzejas dienai veltīti pasākumi.
Latviešu tradīciju izzināšana.
Skolotāju diena.
Pop-Clips.
5., 10. klašu iesvētīšana.
100 jautājumi skolotājam.
Konkursi “Superpuika”, “Supermeitene”
Valsts svētku svinēšana.
Mācību priekšmetu nedēļas
Ziemassvētku ieskaņas koncerti
Mis un Misters.
Absolventu vakars.
Sirsniņbelle.
Vecāku un skolotāju balle.
Nakts skolā.
Mātesdienas koncerts.
Garīgās mūzikas un dzejas pēcpusdiena.
Pateicības diena.
Pēdējais zvans “Ceriņu balle”.
Vasaras nometnes skolotājiem un skolēniem.
Skolas darbinieku dzīves un darba jubileju atzīmēšana.