Doties uz saturu
Daugavpils Valstspilsētas vidusskola

Daugavpils Valstspilsētas vidusskola

Skolas jaunumi

IAC
Aktualitātes, pasākumi

Iecietības kultūras stiprināšana skolu vidē. Mobings

Daugavpils Valstspilsētas vidusskolā turpinās IAC projekta “Iecietības kultūras stiprināšana skolu vidē” cilvēktiesību mācību programmas aprobācija. Mēģinām veidot jaunu nodarbību formātu – skolēns skolēnam. Tika apmācītas

vairāk »

Daugavpils Valstspilsētas vidusskolas vērtības

DVV vērtības

Misija, vīzija, prioritātes

Misija

Dinamiskā vidē veicināt katra izglītojamā izaugsmi.

Vīzija par izglītojamo

Atbildīga, radoša persona, kura izvirza augstas prasības sev, saskaņā ar savām vērtībām tiecas pēc jaunas pieredzes, pilnveidojas, uzņemas atbildību par saviem lēmumiem.

2022./2023. mācību gada prioritātes:

  • Visas mērķgrupas līdzdarbojas labbūtības veicināšanā mācīšanās vides pilnveidei.
  • Izglītības iestāde darbojas kā mācīšanās organizācija.