Doties uz saturu
Daugavpils Valstspilsētas vidusskola
Search
Close this search box.

Daugavpils Valstspilsētas vidusskola

Skolas jaunumi

Apsveicam un lepojamies
Aktualitātes, pasākumi

Jānim Meškovskim II pakāpe Valsts ZPD konferencē

22. maijā Rīgā Latvijas Universitātes Akadēmiskajā centrā notika Valsts  skolēnu 48. zinātniskās pētniecības darbu konference, kur Daugavpils Valstspilsētas vidusskolu pārstāvēja 12.f klases skolēns Jānis Meškovskis. Jānis

vairāk »

Daugavpils Valstspilsētas vidusskolas vērtības

DVV vērtības

Misija, vīzija, prioritātes

Misija

Dinamiskā vidē veicināt katra izglītojamā izaugsmi.

Vīzija par izglītojamo

Atbildīga, radoša persona, kura izvirza augstas prasības sev, saskaņā ar savām vērtībām tiecas pēc jaunas pieredzes, pilnveidojas, uzņemas atbildību par saviem lēmumiem.

2023./2024. mācību gada prioritātes

  • Visas mērķgrupas līdzdarbojas labbūtības veicināšanā mācīšanās vides pilnveidei.
  • Individuālā atbalsta nodrošināšana ikviena izaugsmei.
  • Izglītības iestāde darbojas kā mācīšanās organizācija.

 

  • Pēctecīgs mācību process, stiprinot skolas vērtības: latviešu valoda, atbildība.
  • Izglītojamo izpratnes stiprināšana par izglītības un darba vērtībām, veidojot atbildīgu attieksmi pret sevi un savu rīcību.