Doties uz saturu
Daugavpils Valstspilsētas vidusskola

Daugavpils Valstspilsētas vidusskola

Skolas jaunumi

Aktualitātes, pasākumi

Jauno pētnieku godalgotais sniegums

06. decembrī 5. klašu skolēnu komanda, kuras sastāvā bija skolēni no 5.a (Ieva un Sofija) un 5.c (Edmunds, Lauris un Daniels), piedalījās pilsētas interaktīvajā spēlē

vairāk »

Daugavpils Valstspilsētas vidusskolas vērtības

DVV vērtības

Misija, vīzija, prioritātes

Misija

Dinamiskā vidē veicināt katra izglītojamā izaugsmi.

Vīzija par izglītojamo

Atbildīga, radoša persona, kura izvirza augstas prasības sev, saskaņā ar savām vērtībām tiecas pēc jaunas pieredzes, pilnveidojas, uzņemas atbildību par saviem lēmumiem.

2023./2024. mācību gada prioritātes

  • Pēctecīgs mācību process, stiprinot skolas vērtības: latviešu valoda, atbildība.
  • Izglītojamo izpratnes stiprināšana par izglītības un darba vērtībām, veidojot atbildīgu attieksmi pret sevi un savu rīcību.
  • Visas mērķgrupas līdzdarbojas labbūtības veicināšanā mācīšanās vides pilnveidei.
  • Individuālā atbalsta nodrošināšana ikviena izaugsmei.
  • Izglītības iestāde darbojas kā mācīšanās organizācija.