Doties uz saturu
Daugavpils Valstspilsētas vidusskola

Izglītības programmas

1.Pamatizglītības programma (2101 11 11) (ar latviešu mācību valodu)

2.Pamatizglītības mazākumtautību programma (2101 11 21)

3. Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma (3101 30 21) (12.klasē)

4.Vispārējās vidējās izglītības programma (31016011) (10.-11.klasē)