Doties uz saturu
Daugavpils Valstspilsētas vidusskola
Search
Close this search box.

Karjeras izglītība

Daugavpils Valstspilsētas vidusskolas
Pedagoģe karjeras konsultante Kristīna Smane
Tālr. 29926202
e-pasts: smane.kristina@gmail.com

Profesijas izvēle ir viena no svarīgākajām izvēlēm cilvēka dzīvē, jo tā paredz izglītības, darba un privātās dzīves mijiedarbību visa cilvēka mūža garumā. Lai šī izvēle būtu veiksmīga, jāpievērš uzmanība tādiem nosacījumiem, kā ieinteresētība profesijā, savu spēju atbilstība izvēlētai profesijai, kā arī pieprasījums sabiedrībā pēc izvēlētās profesijas. “Atrodiet sev tīkamu darbu, un jums vairs nekad nebūs jāstrādā” (Konfūcijs)

Karjeras konsultants ir speciālists, kurš konsultē, informē un izglīto cilvēkus karjeras attīstības jautājumos, sniedz atbalstu karjeras plānošanā un veidošanā, kā arī sniedz atbalsu lēmumu pieņemšanā par profesijas izvēli un palīdz attīstīt karjeras vadības, tai skaitā, meklēšanas prasmes.

Karjeras izglītības mērķis ir organizēt izglītības saturu un izglītības ieguves procesu, lai palīdzētu izglītojamajiem attīstīt prasmes savu interešu, spēju un iespēju samērošanā, savu karjeras mērķu izvirzīšanā, karjeras vadīšanā, kā arī sniegtu zināšanas un izpratnes izglītojamajiem par darba pasauli, tā saikni ar izglītību, par karjeras plānošanu un tālākizglītības iespējām. Svarīgi radīt pamatu savlaicīgai, apzinātai un līdzsvarotai lēmumu pieņemšanai par turpmāko izglītību.

 Pedagoga karjeras konsultanta pienākumi:

  • palīdzēt izglītojamajiem iegūt un izmantot informāciju, kas ir lietderīga izglītības un karjeras attīstībā, kā arī palīdzēt atrast konkrētu interesējošo informāciju karjeras jomā.
  • Vadīt nodarbības, grupu un individuālās konsultācijas izglītojamajiem.
  • Sniegt atbalstu vecākiem, skolotājiem, skolas vadībai, kā arī sadarboties ar visām institūcijām, kas ir iesaistītas skolēnu izglītošanā, lai sekmētu gan izglītības un karjeras attīstības veicināšanu, gan pasākumu plānošanu un īstenošanu.
  • Izvērtēt un izvēlēties dažādus instrumentus, kas palīdzētu skolēniem izvērtēt savas spējas un veikt pašizpēti.
  • sagatavot un vadīt tematiskās klases stundas.
  • Piedalīties ar karjeras izglītību saistītos pasākumos.

 

Pedagoga karjeras konsultanta darba laiks:
Kauņas ielā 8 
Pirmdiena – 8:00 – 14:00

Tautas ielā 11, kab.nr.01 
Otrdiena – 8:00 – 14:00
Trešdiena – 8:00 – 14:00
Ceturtdiena – 8:00 – 13:00
Piektdiena  – 8:00 – 13:00