Doties uz saturu
Daugavpils Valstspilsētas vidusskola
Search
Close this search box.

Pirmsskola

Mūsu skolā pirmsskolas izglītības programmas tiek realizētas divās ēkās Strādnieku ielā 56 un 18. novembra ielā 85, kuras apmeklē bērni vecumā no 1 līdz 7 gadiem. Pirmsskolai paredzēto ēku  11 plašās un gaišās grupu telpās var uzņemt vairāk kā 200 bērnu. Pirmsskolas programmā ir nodarbināti un par bērniem rūpējas vairāk kā 50 darbinieki – pirmsskolas izglītības skolotāji, pirmsskolas skolotāju palīgi, interešu izglītības skolotāji, auklītes, direktora vietnieki, metodiķi, mentors, mūzikas skolotājas, logopēde,  vispārējās aprūpes māsa, ēku pārvaldnieki, pavāri un citi tehniskie darbinieki.
Abās pirmsskolas ēkās tiek realizēta „Pirmsskolas izglītības programma” (kods 0101 11 11), kuras ietvaros mācību process notiek latviešu valodā.
Attīstošā un drošā vidē mēs nodrošinām pozitīvas un motivējošas aktivitātes, ļaujot bērniem attīstīties ar prieku.
Pedagoģiskajā procesā plaši tiek integrētas latviešu tautas tradīcijas un folklora. Iestādē regulāri notiek svētku pasākumi, tematiskās pēcpusdienas, izpriecas un sporta svētki.
Mūsu bērniem patīk  kopā ar pedagogiem iet ekskursijās uz Latgales zoodārzu,  Jaunbūves bibliotēku, Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeju un citām interesantām vietām, apmeklēt Daugavpils teātra izrādes un dažādus koncertus.
Mūsu bērni  piedalās un gūst panākumus pilsētas, valsts un starptautiskajos konkursos, izstādēs un citos pasākumos.
Pirmsskolas programmu darba laiks:
Katru darba dienu no 7:00 līdz 18:00.
– Pirmdienās no 7.00 līdz 18.30.
Daudz strādā un gūst jaunu pieredzi skolotājas, aktīvi piedalās iestādes dzīvē vecāki un vecvecāki, daudz mācās un priecājas par pieaugušo darba augļiem bērni. Prieks vērot, kā viņi aug, gūstot jaunas zināšanas, attīstot jaunas prasmes un iemaņas!
Pirmsskolas pedagogi aktīvi piedalās dažādos projektos, regulāri dalās pieredzē pilsētas, Latvijas un Eiropas pasākumos.