Doties uz saturu
Daugavpils Valstspilsētas vidusskola
Search
Close this search box.

Happy Schools: positive education for well-being and life-skills development

    “Happy Schools: positive education for well-being and life-skills development”. Daugavpils Valstspilsētas vidusskolas skolotāji turpina aktīvu Erasmus+ KA1 projekta „Kompetents skolotājs- skolas attīstības pamats II” (Competent teacher – the foundation for school development II) realizēšanu. No 2022.g. 28.novembra līdz 3. decembrim Florencē notika profesionālās pilnveides kursi“Happy Schools: positive education for well-being and life-skills development”, kuros piedalījās angļu valodas un sākumskolas skolotāja Olga Aširova, latviešu valodas un literatūras un kultūras pamatu skolotāja Diāna Streikuse, angļu valodas skolotāja Svetlana Andrijevska, latviešu valodas un literatūras skolotāja Inga Capāne. Daugavpils Valstspilsētas vidusskolas pedagogiem profesionālās pilnveides kursi“Happy Schools: positive education for well-being and life-skills development” ir īpaši aktuāli, jo pozitīva izglītība ir svarīga gan mūsu skolā, gan visā pasaulē. Kursu mērķis bija iemācīt skolotājus, kā, pielietojot pozitīvās domāšanas stratēģijas klasē un ārpus tās, palīdzēt jauniešiem apgūt jaunas zināšanas un dzīves prasmes. Kursu laikā aktualizētā izglītības pieeja bija balstīta uz pozitīvo psiholoģiju, kura koncentrējas uz personības stiprajām pusēm un tikumiem, to attīstību formālajā un neformālajā vidē. Skolotāji iepazinās gan ar pozitīvās psiholoģijas pamatiem, gan ar aktuālākajām pozitīvās izglītības teorijām un paņēmieniem. Kursu laikā bija iespēja izstrādāt personīgu projektu, kas balstīts uz pozitīvu izglītību, lai dalītos ar saviem kolēģiem no citām Eiropas valstīm. Skolotāji tika iesaistīti aktīvā mācību procesā, koncentrējoties arī uz personīgo pieredzi un pašrefleksiju, apvienojot kognitīvos un emocionālos elementus, lai atvieglotu mācību procesu un nodrošinātu ilgstošu jauno zināšanu saglabāšanu. Kursu laikā skolotāji apguva prasmi veidot programmas, kas apvieno akadēmiskās zināšanas ar rakstura stiprināšanas un labsajūtas attīstību, piemēram, pozitīvu emociju pieredzi, iesaistīšanos aktivitātēs, jēgpilnu prakšu un attiecību veidošanu. Kursi tika organizēti semināru un praktisku nodarbību veidā, strādājot individuāli, pāros un grupās. Nodarbības vadīja pieredzējusi pasniedzēja Maddalena Bucciarelli. Kultūrvēsturiskā daļa – 2 ekskursijas gida pavadībā pa Florences kultūrvēsturisko centru ( Pitti pils, Boboli dārzi, Santa Maria Novella baznīca, Santa Maria del Fiore jeb Doms, Uffizi mākslas galerija) un Toskānas reģionu, tika iekļauta kursu programmā. Mobilitātes noslēgumā tika saņemts sertifikāts par dalību apmācības programmā. Mācību mobilitātē iegūtās vai aktualizētās zināšanas un kompetences būs aprobētas mācību procesā, kā arī izplatītas skolas metodiskajos pasākumos un Daugavpils pilsētas metodiskajās apvienībās.