Doties uz saturu
Daugavpils Valstspilsētas vidusskola
Search
Close this search box.

“ERASMUS + project management& educational visits. The new ERASMUS framework 2021-2027: how to manage successful accreditation.”

    Daugavpils  Valstspilsētas vidusskolas skolotājiem no 12. līdz 18. martam tika dota iespēja piedalīties Erasmus + projekta „Kompetents skolotājs- skolas attīstības pamats II”  (Competent teacher – the foundation for school development II) mācību mobilitātē, kas norisinājās Spānijas pilsētā Alikantē. Mācību mobilitātē piedalījās  angļu valodas un sākumskolas skolotāja  Olga Aširova un latviešu valodas un kultūras pamatu skolotāja Diāna Streikuse.  Skolotājas apmeklēja profesionālās pilnveides kursus “ERASMUS + project management& educational visits. The new ERASMUS framework 2021-2027: how to manage successful accreditation.” Kursu mērķis bija apgūt  Erasmus+ KA1 projektu izstrādāšanas pamatus, izprast jaunas Erasmus+ akreditēšanas vadlīnijas,  iemācīties veiksmīgi organizēt un īstenot projektu mobilitātes, pareizi un efektīvi pārvaldīt piešķirto finansējumu, prezentēt savu valsti, pilsētu un skolu, gūt pieredzi, sadarbojoties ar Itālijas, Grieķijas, Vācijas, Lietuvas un Turcijas kolēģiem. Kursu pamatā bija teorētiskās nodarbības un labās prakses piemēru prezentācijas, kā arī diskusijas un pieredzes apmaiņa. Kursu dalībniekiem bija iespēja piedalīties meistarklasēs un radošajās darbnīcās. Balstoties uz skolas vajadzībām, tika veidoti un prezentēti  jauni KA 1 projekti. Projektus vērtēja pieredzējis eksperts- mūsu pasniedzējs Ángel Gallardo López. Arī uzņēmoša kompānija PMSE + organizēja izglītojošas vizītes uz dažādām skolām, kas palīdzēja klātienē uzzināt, kā strādā spāņu kolēģi. Kursu programmā tika iekļautas 2 ekskursijas gida pavadībā- apskates ekskursija pa pilsētu un vēstures muzeja apmeklējums  , kā arī meistarklase “Kā  pagatavot paelju”. Mobilitātes noslēgumā tika saņemts sertifikāts par dalību apmācības programmā. Mācību mobilitātē iegūtās vai aktualizētās zināšanas un kompetences būs aprobētas mācību procesā, administrācijas darba organizēšanas un vadīšanas procesā, kā arī izplatītas skolas metodiskajos pasākumos un Daugavpils pilsētas metodiskajās apvienībās.

    Daugavpils Valstspilsētas vidusskolas projektu: Nr:2022-1-LV01-KA121-SCH-000057748 „Kompetents skolotājs- skolas attīstības pamats II”  (Competent teacher – the foundation for school development II) līdzfinansē Eiropas Savienības Erasmus+ programma un administrē Valsts izglītības attīstības aģentūra. Plašāku informāciju par Erasmus+ programmu var saņemt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājas lapā: http://www.viaa.gov.lv. Šī publikācija (paziņojums) atspoguļo vienīgi autoru uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.