Doties uz saturu
Daugavpils Valstspilsētas vidusskola
Search
Close this search box.

Dokumentu iesniegšana mācībām 10.klasē turpinās

  Kritēriji izglītojamo uzņemšanai vispārējās vidējās izglītības programmās

  🌞Daugavpils Valstspilsētas vidusskolas 10.klasē uzņem izglītojamos, ja apliecībā par vispārējo pamatizglītību, centralizētajos eksāmenos mācību sasniegumi atbilst šādiem kritērijiem:

  💥vērtējumi nav zemāki par 4 (četrām) ballēm;

  💥 latviešu valodas centralizētā eksāmena vērtējums ir ne zemāks kā 46% (vai gada vērtējums ne zemāks kā 5 balles, ja izglītojamais atbrīvots no valsts pārbaudes darbiem);

  💥 vidējais vērtējums, ko apliecībā par vispārējo pamatizglītību veido gada vērtējumi angļu valodā, matemātikā, ir 5 (piecas) balles vai augstāks;

  💥 vērtējums iestājpārbaudījumā padziļinātajos mācību priekšmetos – motivācijas intervija – nav zemāks par 50%.