Doties uz saturu
Daugavpils Valstspilsētas vidusskola
Search
Close this search box.

Dārgumu meklētāji DVV

  No 2023. gada 24. aprīļa līdz 2023. gada 28. aprīlim Daugavpils Valstspilsētas vidusskola uzņēma ciemiņus- skolēnus un viņu pedagogus no Grieķijas, Lietuvas, Turcijas, Itālijas un Rumānijas.  Eiropas Savienības Erasmus+ programmas pamatdarbības Nr. 2 (KA2) stratēģisko skolu sadarbības partnerību projekta “Stāstnieki Eiropā”/ “STORYTELLERS ACROSS EUROPE” jeb „Dārgumi” / „TREASURES”(Līguma Nr. 2020-1-EL01-KA229-078992_2) ietvaros Latvija organizēja īstermiņa skolēnu apmaiņas apmācību aktivitātes.

  Projekta mērķis ir sadarbojoties visām partnerskolām, pievērst uzmanību iekļaujošajam aspektam, novērtēt kultūras dažādību, atšķirības un apzināties kopīgās vērtības Eiropas kultūras mantojumā, attīstīt radošumu un digitālās prasmes ar tehnoloģiju palīdzību. Projekts ir arī iekļauts ES iniciatīvā “Eiropas kultūras mantojuma dienas”.

  Projekta  aktivitātēm dažādās valstīs bija doti savi, uz projekta mērķi vērsti nosaukumi. Latvijas tikšanās: „Draugi Eiropā”.  Nedēļas laikā skolēni darbojās nelielās grupās dažādās, radošās darbnīcās, kurās veidoja jaunu šīs projekta tikšanās digitālo stāstu programmā „Story jumper”, plakātus par projekta aktivitātēm, un guvumiem, apmeklēja muzejus, vēsturiskas un pilsētā nozīmīgas vietas, kā arī paši ar teātra elementu palīdzību veidoja kopīgu video stāstu, kurā dalījās zināšanās par savas valsts materiālajiem un nemateriāliem kultūras mantojuma dārgumiem.

  Šī tikšanās bija nozīmīga un noteikti arī atmiņā paliekoša daļai DVV 7. klases skolēnu, kuri, pateicoties savai klases audzinātājai un mūzikas skolotājam, ar lielu atbildības sajūtu un aizrautību pirmo reizi piedalījās šāda pasākuma organizēšanā: gatavoja sirsnīgas dāvanas – draugu aproces, trenēja balsis skanīgām dziesmām, veidoja orientēšanās aktivitāti Daugavpils sirdī, gan rūpējās par ciemiņu sagaidīšanu un piedalījās projekta aktivitātēs. Bet, protams, ka lielu atbalstu un palīdzību sniedza arī skolas pieredzējušākie Erasmus+ projektu dalībnieki: aktīvākie skolotāji-projektu atbalstītāji un  10., 11. un 12. klašu skolēni, kuri gan mācīja latviešu tautas dejas un rotaļas, gan klāja tradicionālo ēdienu galdu, gan pieskandināja skolas Balto zāli ar skaistām latviešu dziesmām.

  Skolēnu atziņas: „Mēs cītīgi gatavojāmies šim projektam. Man ļoti patika projekts, jo varēja iepazīties ar citiem cilvēkiem no citām valstīm.” ( Armands) „Man (..) patika svētku galds, kur varēja pagaršot citu valstu ēdienus.” ( Ieva) „Man patika piedalīties šajā projektā, jo es varēju izmantot savas angļu valodas, dziedāšanas, dejošanas prasmes un  zināšanas.” (Rihards)

  “Dārgumu” meklētāji Latvijā iepazina ne tikai Latgales pērles, to stāstus un leģendas: Daugavpili, Cietoksni, Aglonas baziliku, Maizes muzeju, koka skulptūru parku pie Aglonas, Čertoku un Stropu ezeru, bet arī Latvijas galvaspilsētas skaistumu un vēsturi, uzzināja, kā top stāsti Latvijas televīzijas studijās, kā arī ekskursijas laikā pa Latvijas Nacionālo Operas un baleta ēku piedzīvoja projekta dalības sertifikātu saņemšanu uz šī teātra skatuves.

  Projekta dalībnieku aizkustinājuma asaras, apskāvieni un pateicības vārdi ir tie, kas vairo labos iespaidus par Latviju, tās cilvēkiem, tradīcijām, dzīvi un sniedz gandarījumu visiem, kuri piedalījās projekta „Stāstnieki Eiropā” aktivitāšu organizēšanā Daugavpils Valstspilsētas vidusskolā. 

                 „I'd like to express our deepest gratitude and our greatest excitement for all the experiences and sweet memories that this mobility left to us!!! You, your colleagues and your students did your best to provide us with unique moments! We are back home with the best pictures from Latvia, latvian people, your school, Daugavpils and Riga!!! Thank you so much!!!” ( Es vēlētos izteikt mūsu visdziļāko pateicību un vislielāko sajūsmu par visu pieredzi un jaukajām atmiņām, ko šī mobilitāte mums ir sagādājusi!!! Jūs, jūsu kolēģi un jūsu skolēni darījāt visu iespējamo, lai sagādātu mums unikālus mirkļus! Esam atgriezušies mājās ar labākajām fotogrāfijām par Latviju, Latvijas cilvēkiem, jūsu skolu, Daugavpili un Rīgu!!! Liels jums paldies!!!" (Projekta koordinatore no Grieķijas, sk. Sofija)