Doties uz saturu
Daugavpils Valstspilsētas vidusskola
Search
Close this search box.

Valsts valodas diena

    15. oktobris ir Valsts valodas diena, tāpēc no 11. līdz 18.oktobrim mūsu skolā ar dažādām aktivitātēm godinājām valsts valodu.
               5.,6., 7. klašu grupas devās uz Jaunbūves bibliotēkas organizēto nodarbību “Par valodu saucam mūsu domu un jūtu zīmju visumu “, kurā tika uzsvērts J.Endzelīna un K.Mīlenbaha devums latviešu valodas attīstībā.
    12.a klases skolēni pētīja A.Čaka dzejas valodu, tās skanīgumu un īpatnības. Veidoja kolāžas un rakstīja “dzīvo dzejoli”. Skolēni veidoja plakātu “Mācies valodu”, lai saprastu, cik svarīgi ir mācīties valodu. Prezentējot plakātus, attīstīja valsts valodas prasmi. Skolēni skatījās filmu “Latviešu valodas stāsts” un uzzināja valodas vēsturisko ceļu.
    3.b klase sacerēja un noformēja savus dzejoļus, izteiksmīgi tos lasīja.8.klasei izdevās atklāt šī gada jubilāru I.Ziedoņa un O.Vācieša dzejas valodas labskanīgumu un mazāk zināmos vārdus, papildinot savu vārdu krājumu.
    9.a klases izglītojamie latviešu valodas stundās īpašu uzmanību veltīja tam, cik svarīgi runāt pareizi un pastāvīgi pilnveidot valsts valodas zināšanas. Stundas laikā skolēni pētīja frazeoloģismus, skaidroja un ilustrēja to nozīmi, izmantojot grafiskos redaktorus. Izveidotie radošie darbi tika noformēti kā kvadrātkodi. Pētījuma rezultātā tika noskaidrots, ka no angļu valodas atvasinātā vārda “QR kods” vietā ieteicams izmantot terminu “kvadrātkods”, kuru Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisija apstiprināja jau 2016. gadā.