Doties uz saturu
Daugavpils Valstspilsētas vidusskola
Search
Close this search box.

Tradicionālās mākslas un IKT mākslas rīki mācību priekšmetu mācīšanai un dzīves prasmju veicināšanai

  Daugavpils Valstspilsētas vidusskolas projekta „Kompetents skolotājs – skolas attīstības  pamats II” (Competent teacher – the foundation for school development II)”  (Erasmus + KA1) ietvaros laika periodā no 2023. gada 12. jūnija līdz 2023. gada 17. jūnijam sākumskolas skolotāja Anžela Iekalne un angļu valodas skolotāja Valentina Lavrena piedalījās mācību mobilitātē – apguva profesionālās pilnveides kursus “Traditional Arts and ICT Art Tools for Teaching your Subjects and promoting Life Skills” ( “ Tradicionālās mākslas un IKT mākslas rīki mācību priekšmetu mācīšanai un dzīves prasmju veicināšanai”) Barselonā, Spānijā. Kursu mērķis bija apgūt 21. gadsimta radošās un daudzveidīgās mācību metodes, iepazīties ar inovācijām un novitātēm savā mācību priekšmetā un īstenot savu profesionālo izaugsmi.

        Kursu uzņemoša organizācija Europass Teacher Academy – Europass Academy Barcelona.

       Kursos bija organizētas diskusijas, novērojumi, pašvērtējums, kooperatīvs skolotāju darbs grupās, prezentācijas, mācību ekskursijas. Kursos piedalījās 13 dalībnieki no sešām  valstīm (Ungārija, Polija, Latvija, Rumānija, Somija un Indija).

       Šajā 30 stundu kursā dalībnieki mācījās integrēt tradicionālus mākslas paņēmienus un IKT mākslas rīku izmantošanu savā darbā, lai veicinātu radošumu un kritisko domāšanu, kā arī sekmētu svarīgāko dzīves prasmju attīstību.

       Kurss ir piemērots visu mācību priekšmetu skolotājiem.  Mācībās notika gan klasē, gan brīvā dabā. Dalībniekiem tika nodrošināta iespēja praktizēties zīmēšanā un gleznošanā (zīmju rakstīšana, tradicionālā zīmēšana, intuitīvā zīmēšana un gleznošana ar īpašām iPad un Android lietotnēm),  fotogrāfijā (tradicionālā un radošā fotogrāfija un STOP kustības tehnika). Veidoti attēli un īsas metodes meditācijai integrēja un papildināja radošo pieredzi. Dalībnieki tika iepazīstināti arī ar Instagram, Pinterest un YouTube izmantošanu, lai veicinātu piedāvāto aktivitāšu sociālo kopīgošanu klasē.

  Ar European Academy of Creativity pasniedzējas Sonia Sola Gil palīdzību dalībnieki pilnveidoja profesionālās kompetences:

  – Izmantot tradicionālās mākslas tehnikas un IKT mākslas rīkus, lai mācītu priekšmetus interaktīvā veidā,

  – Aktīvi uzturēt skolēnu uzmanību un motivāciju visas nodarbības laikā,

  – Izmantot mācību procesā logotipus un attēlus, lai stimulētu radošu un kritisku domāšanu.

  – Prast apvienot apgūtās tehnikas ar mācību priekšmetu, ko māca.

       Kultūrvēsturiskās programmas ietvaros bija organizētas ekskursijas uz slaveno Barselonas Villa de Gracia rajonu un Horta labirintu.

       Mobilitātes noslēgumā tika saņemti sertifikāti par dalību apmācības programmā.

        Mācību mobilitātē iegūtās vai aktualizētās zināšanas un kompetences būs aprobētas mācību procesā, kā arī izplatītas skolas metodiskajos pasākumos un Daugavpils pilsētas metodiskajās apvienībās.

       Šī publikācija (paziņojums) atspoguļo vienīgi autoru uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

        Daugavpils Valstspilsētas vidusskolas projektu: Nr:2022-1-LV01-KA121-SCH-000057748 „Kompetents skolotājs- skolas attīstības pamats II”  (Competent teacher – the foundation for school development II) līdzfinansē Eiropas Savienības Erasmus+ programma un administrē Valsts izglītības attīstības aģentūra. Plašāku informāciju par Erasmus+ programmu var saņemt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājas lapā: http://www.viaa.gov.lv .