Doties uz saturu
Daugavpils Valstspilsētas vidusskola
Search
Close this search box.

Seminārs “Sadarbības kā caurviju prasmes plānošana un veicināšana”

    14.martā DVV pirmsskolas ēkā 18. novembra ielā 85 notika pieredzes apmaiņas seminārs pirmsskolas izglītības pedagogiem “SADARBĪBAS KĀ CAURVIJU PRASMES PLĀNOŠANA UN VEICINĀŠANA”, kura laikā pedagogi varēja apmeklēt rotaļnodarbības 4 -7 gadu vecu bērnu grupās, kā arī iepazīties ar sadarbības veicināšanas  un plānošanas pirmsskolas vecuma bērniem teorētisko izpratni. Pēc nodarbībām, kas tika vērotas ar noteiktu mērķi, skolotājām bija iespēja pašām iejusties bērnu lomā un darboties tā, lai izprastu sadarbības aspektus un noteikumus. Izrādījās, ka tas nav tik vienkārši! Tikai ikdienas darbs, atkārtošana, izskaidrošana un klausīšanās spēj palīdzēt bērniem veiksmīgi sadarboties uzdevumu veikšanai.