Doties uz saturu
Daugavpils Valstspilsētas vidusskola
Search
Close this search box.

Saruna par laimi ziedoņlaikā

  Tu esi kā jūra, kā liedags silts,
  Caur Tevi viss dvēseles guvums.
  Tu esi atvars un drošais tilts,
  Un dienu, un rītausmu tuvums!

  13.maijā skaistākie vārdi, skanīgākās balsis un patiesākie laimes vēlējumi bija veltīti tieši viņām – māmiņām un vecmāmiņām!
  Tā bija bērnu saruna par laimi ziedoņlaikā, saruna par beznosacījumu mīlestību starp bērnu un viņa māmiņu.
  Skolēnu māmiņu, vecmāmiņu un citu ģimenes locekļu sirdis aizkustināja mūsu skolas interešu izglītības kolektīvu sniegums kā arī skolēnu individuālie sniegumi, demonstrējot mākslas un mūzikas skolās apgūtās prasmes.
  Sirsnīga pateicība Alīnai Sivickai un Armandam Sivickim,  kas spēlēja flautu, pateicība 4.-12.klašu korim un diriģentam Pjotram Veļičko. Klātesošos iepriecināja skolēnu skatuves runas konkursa laureāti – Romāns Bobrovs (skolotāja Maija Ruskule) un Ričards Kotels (skolotāja Sarmīte Vorslovāne) ar savu sniegumu. Paldies  Anastasijai Vorslovānei (9.e) par skanīgo dziedājumu!
  Prieku māmiņām dāvāja gan 2.klašu blokflautu ansamblis (vadītāja Nataļja Ozerska), gan 1.- 2. klašu teātra pulciņš ar uzvedumu “Svešiniece puķudobē” (vadītāja Silvija Sproģe).
   Mīlīgi skanēja  2.klašu vokālā ansambļa sniegumā dziesma par  ,,Meiteni un kaķēnu” (vadītāja Nataļja Ozerska). Vecākiem bija prieks par mūzikas skolā apgūtajām prasmēm, kuras demonstrēja Anna Makejeva 4.d klase (klavieres) un Evlalija Savicka 4.e klase (klarnete).
   3.c klases skolēni, stāstot par aizbiedētajiem burtiņiem, demonstrēja savu deklamēšanas un skatuves runas prasmi (klases audzinātāja Inta Kļavinska), par ko viņiem arī sirsnīga pateicība.
  Emocionālu kulmināciju koncerta noslēgumā sniedza skolotājas Ināras Timofejevas vadītais vokālais ansamblis, kura izpildītā dziesma “Laimīgā zeme” vēlreiz visiem atgādināja, ka laime ir tur, kur ir mājas, kur ir mūsu māmiņas, kur ir mūsu sirds.

  « of 2 »