Doties uz saturu
Daugavpils Valstspilsētas vidusskola
Search
Close this search box.

Pilsoniskā iniciatīva par brīvprātīgo darbu

    Mācību priekšmeta Sociālās zinātnes Pilsoniskās iniciatīvas ietvaros 12.a klases skolēni Irina Šinkarenko un Maksims Ņevļevs 15. februārī organizēja 8. un 9. klašu skolēniem pasākumu par brīvprātīgo darbu. Pasākuma mērķis bija popularizēt brīvprātīgā darba veikšanu DVV 8. un 9. klašu skolēnu vidū.

    Irinas sajūtas par gatavošanos pilsoniskās iniciatīvas pasākumam: “Es uzskatu, ka skolēnu nepietiekamā iesaiste brīvprātīgajā darbā ir tiešām aktuāla problēma. Veicot aptauju, tika noskaidrots, ka vairāk nekā puse no aptaujātiem vēlētos kļūt par brīvprātīgajiem, tomēr nezina, kur atrast aktuālu informāciju, tāpēc mēs arī nolēmām apkopot visu nepieciešamo informāciju vienā plakātā, kas ir veidots no pašpārbaudes testa un instrukcijas, kas satur visu nepieciešamo informāciju, lai varētu kļūt par brīvprātīgo. Mūsu plakātu ir iespējams izpētīt Tautas ielas korpusā 2. stāvā. Es uzskatu, ka šai informācijai jābūt viegli saprotamai un brīvi pieejamai, lai mūsu skolas skolēni varētu aktīvi piedalīties pilsētas dzīvē. Ir svarīgi turpināt šādas iniciatīvas, lai veicinātu jauniešu līdzdalību un sabiedrisko iesaistīšanos.”

    Maksima viedoklis par notikušo pasākumu: “Manuprāt, pasākums par brīvprātīgo darbu bija veiksmīgs, jo tajā tika apkopota visa nepieciešamā informācija, kā arī prezentējām mūsu galaproduktu – plakātu, kas būtiski samazina informācijas meklēšanas laiku. Cerams, ka mēs veiksmīgi paveicām mūsu darba uzdevumu un motivējām jauniešus iesaistīties brīvprātīgajā darbā. Mērķi sasniegt palīdzēja arī pieaicinātie viesi – Daugavpils valstspilsētas pašvaldības Jaunatnes lietu un sporta pārvaldes vecākā jaunatnes lietu speciāliste Gunita Vanaga un Jauniešu lietu speciāliste Katerina Sudnika. Vēlos pateikt paldies 8.-9. klašu skolēniem, pasākuma viesiem un skolotājām Ilmai Petrovai un Renatai Repinai par palīdzību pasākuma organizēšanā un veltīto laiku!”