Doties uz saturu
Daugavpils Valstspilsētas vidusskola
Search
Close this search box.

Pedagogi apgūst arvien jaunas tehnoloģijas darbam klasē

  No 13. aprīļa līdz 19. aprīlim  vēstures skolotāja Renata Repina, angļu valodas skolotāja Olga Aširova un latviešu valodas skolotāja Diāna Streikuse piedalījās Erasmus+ KA101 projekta „Kompetents skolotājs – skolas attīstības pamats III” (Competent teacher – the foundation for school development III) mācību mobilitātē Horvātijā, Splitā, apgūstot programmu “Using technology in the Classroom”.
  Kursu mērķis bija apgūt jaunas metodes, kas padara mācīšanos interesantu, izmantojot interaktīvās spēles un digitālos rīkus; veicina skolēnu iesaistīšanos mācību procesā,  piedāvājot izglītojošu saturu, kas ir vizuāli saistošs un jautrs. Šis Erasmus+ KA1 kurss bija paredzēts dažādu mācību priekšmetu skolotājiem.
   Apmācības laikā kursu dalībnieki varēja izpētīt  un izmēģināt inovatīvas metodoloģijas, kuras var izmantot strādājot ar dažāda vecuma bērniem, kā arī iegūt jaunu skatījumu uz dažām tradicionālām mācību metodēm. Kursu dalībnieki iepazinās ar audzēkņu motivācijas veicināšanas veidiem, mācījās attīstīt viņu kritisko domāšanu un problēmu risināšanas prasmes, kas tiek uzskatītas par ļoti svarīgām 21. gadsimtā. Nodarbību laikā kursu dalībnieki  izmantoja dažādus jaunus IKT rīkus, kas  aktivizē  skolēnu iesaisti mācību procesā.
  Kursu dalībnieki varēja izmēģināt tādas mūsdienu aplikācijas kā Adobe Express, Kizoa, Bookcreator, Genially, Goosechase, Stop motion animation u.c. Dalībnieki ar pasniedzējas palīdzību veidoja savu mājas lapu un prezentēja to kolēģiem.
  Pēc  kursu dalībnieku domām vissaistošākā aktivitāte bija  darbs ar Goosechase aplikāciju- digitālu rīku un lietotni, kas palīdz izveidot kvestu. Izmantojot Goosechase, skolēni var pildīt dažādus uzdevumus- risināt mīklas, fotografējot vai filmējot atminējumus, kā arī atzīmējot sevi GPS vietā, piemēram, pie vēsturiskā objekta.  Skolēni var sacensties gan individuāli, gan komandās, lai nopelnītu punktus par dažādām misijām, kuras viņi izpilda. Goosechase ļauj skolēniem pašiem atrast informāciju, strādāt komandās un izbaudīt  mācību procesu ārpus klases.
  Kursu programmā tika iekļautas arī ekskursijas ar gidu, kuru laikā bija iespēja iepazīties ar Splitas vēsturi, nacionālajām tradīcijām, kultūru un tradicionālo virtuvi. Gida pavadībā tika apskatīta senā Diokletiāna pils, apkārt kurai tika uzcelta mūsdienu Splita. Splitas vecpilsēta ir klasisks viduslaiku pilsētas piemērs ar rātslaukumu, katedrāli un šaurajām ieliņām. 
  Mobilitātes noslēgumā tika saņemts sertifikāts par dalību apmācības programmā. Mācību mobilitātē iegūtās vai aktualizētās zināšanas un kompetences būs aprobētas mācību procesā, administrācijas darba organizēšanas un vadīšanas procesā, kā arī izplatītas skolas metodiskajos pasākumos un Daugavpils pilsētas metodiskajās apvienībās.

  Daugavpils Valstspilsētas vidusskolas projektu: Nr.2023-1-LV01-KA121-SCH-000138745 „Kompetents skolotājs- skolas attīstības pamats III”  (Competent teacher – the foundation for school development III) līdzfinansē Eiropas Savienības Erasmus+ programma un administrē Valsts izglītības attīstības aģentūra. Plašāku informāciju par Erasmus+ programmu var saņemt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājas lapā: http://www.viaa.gov.lv.
  Šī publikācija (paziņojums) atspoguļo vienīgi autoru uzskatus un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.