Doties uz saturu
Daugavpils Valstspilsētas vidusskola
Search
Close this search box.

Meža ekspedīcija 2023

  6.klašu skolēni septembrī tradicionāli piedalās Meža ekspedīcijās, ko Latvijas skolām organizē  AS “Latvijas valsts meži” (LVM) kopā ar VISC un LU Starpnozaru izglītības inovāciju centru, LVMI “Silava” un AS “Latvijas Finieris”. Latvijas vispārizglītojošo skolu 6. klases apgūst dabaszinības mežā kopīga piedzīvojuma veidā – LVM Meža ekspedīcijā. Atbilstoši dabaszinību standartam skolēni meža ekspedīcijā:
  – saprot, kā dabaszinībās iegūtās zināšanas ir izmantojamas ikdienas dzīvē,
  – apzinās cilvēka ietekmi uz meža ekosistēmu, veicot praktiskus un radošus uzdevumus,
  – veido izpratni par mežu saglabāšanu nākamajām paaudzēm.
                  Latvijas valsts mežu ekspedīcija ir aptuveni 2 km garš izglītojošs pārgājiens dabā ar 10 meža izziņas pieturām pieredzējušu mežsaimnieku vadībā. Pasākuma saturs veidots atbilstoši 6. klašu dabaszinību mācību programmai.
                Arī mūsu skolas 6.a, 6.b un 6.d klases skolēni piedalījās Meža ekspedīcijā, kas norisinājās Dievidlatgales Kalupes maršrutā. Ierodoties pasākuma vietā ar autobusu, skolēnus sagaidīja LVM darbinieks, kurš skolēnus iepazīstināja ar pasākuma norisi un izsniedz Meža ekspedīcijas burtnīcu un citu nepieciešamo inventāru. Klases devās mežā pa noteiktu maršrutu, pārejot no vienas pieturas uz otru. Katrā pieturā vadītājs deva skolēniem praktiskus vai radošus uzdevumus, kurus tie risina individuāli vai grupās, iegūtos rezultātus fiksēja ekspedīcijas burtnīcās. Noslēgumā bērnus gaidīja pikniks labiekārtotā atpūtas vietā ar ugunskuru, pie kura skolotāju uzraudzībā varēja cept desiņas un pakavēties draudzīgās sarunās.
                Iegūtās zināšanas un prasmes papildinās gan skolēnu dzīves pieredzi, gan palīdzēs labāk apgūt dabaszinību mācību priekšmeta saturu, kā arī šis pasākums ir teicams klases kolektīva saliedēšanas instruments.