Doties uz saturu
Daugavpils Valstspilsētas vidusskola
Search
Close this search box.

Mērķis un misija

Misija

Mūsdienīga vidusskola, kura sniedz kvalitatīvu izglītību materiāli – tehniski nodrošinātā un estētiski sakoptā vidē, pamatojoties uz humānisma, demokrātisma un zinātniskuma principiem.

Vīzija par izglītojamo

Veicināt sabalansētu un nākotnes vajadzībām aktuālu prasmju kopuma veidošanos uz bērnu centrēta izglītības procesa īstenošanā.

Moto

Iededz gaismu sevī un citos!

2023./2024. mācību gada prioritātes:

  • Pēctecīgs mācību process, stiprinot skolas vērtības: latviešu valoda, atbildība.
  • Izglītojamo izpratnes stiprināšana par izglītības un darba vērtībām, veidojot atbildīgu attieksmi pret sevi un savu rīcību.
  • Visas mērķgrupas līdzdarbojas labbūtības veicināšanā mācīšanās vides pilnveidei.
  • Individuālā atbalsta nodrošināšana ikviena izaugsmei.
  • Izglītības iestāde darbojas kā mācīšanās organizācija.