Doties uz saturu
Daugavpils Valstspilsētas vidusskola
Search
Close this search box.

Mentorings – rīks skolas kopienas stiprināšanai

  Nemitīgi mainīgajā laikā, kad reformas seko reformām, skolotājiem ļoti svarīgs ir atbalsts. Mentordarbība ir viens no virzieniem izglītības sistēmā, skolā, kā var palīdzēt un atbalstīt skolotājus.

  Budapeštā (Ungārija) no 18.03. līdz 23.03.2024. Erasmus+ projekta ietvaros Daugavpils Valstspilsētas vidusskolas direktora vietniece Ināra Jasvina apguva kursa “Koučings un mentorings skolotāju atbalstam” /Coaching and Mentoring to Support Teacher/ programmu.

  Šajā kursā piedalījās dažādu Eiropas valstu skolu vadības pārstāvji, kas vēlas veidot skolas kultūru, kurā skolotāji sadarbojas, un apmeklēt vienam otra stundas, lai mācītos un attīstītos.

  Kursu  ietvaros bija iespēja iepazīties ar mentoringa pamatprincipiem un paņēmieniem, kā arī attīstīt dažas prasmes, kas nepieciešamas sadarbības veidošanai, profesionālai komunikācijai, novērošanai klasē, aktīvai klausīšanai un atgriezeniskās saites sniegšanai, izmantojot koučingu un konsultācijas.

  Dalībniekiem veidojās priekšstats  par mentora lomām un pienākumiem un skaidra izpratne par to, kā ar mentoringa palīdzību var meklēt jaunus risinājumus savas skolas kopienas stiprināšanai.

  Programma  palīdzēja  pilnveidot savas prasmes aktīvi klausīties, vadīt profesionālas diskusijas, uzdot pareizos jautājumus, attīstīt pašrefleksiju, sniegt jēgpilnu atgriezenisko saiti un palīdzēt skolotājiem izvirzīt savus profesionālos mērķus.

  Dalībnieki no Somijas, Norvēģijas, Zviedrijas, Polijas, Portugāles, Spānijas dalījās pieredzē par savu valstu izglītības sistēmu un atbalstu skolotājiem, tika dibināti tālākās profesionālās sadarbības  kontakti. Papildus profesionālās pilnveides programmai bija iespēja iepazīties ar Ungārijas  kultūrvēsturisko mantojumu, Budapeštas vareno arhitektūru un unikālo aso Ungārijas nacionālās virtuves garšu.   

  Mācību mobilitātē iegūtās vai aktualizētās zināšanas un kompetences būs aprobētas un izplatītas, organizējot skolas metodisko jomu darbu, metodiskos pasākumos skolā un Daugavpils pilsētas metodiskajās apvienībās.

   Šī publikācija (paziņojums) atspoguļo vienīgi autoru uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.   Daugavpils Valstspilsētas vidusskolas projektu Erasmus + KA101 projekta „Kompetents skolotājs – skolas  attīstības pamats III”, NR 2023-1-LV01-KA121-SCH-000138745  (Competent teacher – the foundation for school development III) līdzfinansē Eiropas Savienības Erasmus+ programma un administrē Valsts izglītības attīstības aģentūra. Plašāku informāciju par Erasmus+ programmu var saņemt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājas lapā: http://www.viaa.gov.lv