Doties uz saturu
Daugavpils Valstspilsētas vidusskola
Search
Close this search box.

Latvijas Republika. Soļi. Atmiņas. Cerības.

  22.novembrī 7.un 8.klašu skolēni pulcējās Tautas ielas aktu zālē uz pasākumu “Latvijas Republika. Soļi. Atmiņas. Cerības.”, kas bija Latvijas dzimšanas dienas nedēļā notikušā pētniecības projekta “Mans solis Latvijas vēsturē” noslēguma pasākums.
  Lai attīstītu 7., 8. klašu skolēnu prasmi analizēt Latvijas Republikas vēstures svarīgākos posmus un personības lomu to norisē, nedēļas laikā katra klase kopā ar  klašu audzinātājām, vēstures un sociālo zinību skolotājām spēra savu soli Latvijas vēsturē. Katram klases kolektīvam bija jāsagatavo infografika, mutiska prezentācija un videomateriāls, kas formatēts kvadrātkodā (QR), par konkrētu mūsu valsts vēstures posmu.
  Skolēni vispusīgi izpētīja un noslēguma pasākumā prezentēja saviem skolasbiedriem sekojošus nozīmīgus posmus Latvijas vēsturē:
  – Latvijas Republikas proklamēšana;
  – Brīvības cīņas. Latgales atbrīvošana;
  – Parlamentārā Republika. Mūsu Satversme;
  – Ekonomiskais uzplaukums Latvijas Republikā (20.gs. 20.-30.gg.);
  – “Baigais gads”.1941.gada 14.jūnija deportācija. Atmiņas par deportāciju Daugavpilī;
  – Daugavpils geto liktenis Otrā pasaules kara laikā;
  – Tautas frontes iniciatīvas. Daiņa Īvāna personība;
  – 4.maijs – Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas diena;
  – Mēs 21.gadsimtā. Pasaules izaicinājumi. Globalizācijas procesi Latvijā.  
  Projekta saturs un forma bija virzīti uz to, lai turpinātu stiprināt skolēnu patriotismu un lokālpatriotismu, mācītu jauniešiem jēgpilnu tehnoloģiju izmantošanu mācību procesā, pilnveidotu informācijas vākšanas, apstrādāšanas, noformēšanas un prezentēšanas prasmes. 
  Pasākuma izskaņā skolēni sniedza atgriezenisko saiti, piedaloties  kahoot konkursā par Latvijas Republikas vēsturi.
  Paldies visiem iesaistītajiem skolēniem, skolotājiem, klašu audzinātājām, kā arī projekta iniciatorēm un organizatorēm: vēstures skolotājai Renatai Repinai un sociālo zinību skolotājai Ilmai Petrovai!