Doties uz saturu
Daugavpils Valstspilsētas vidusskola
Search
Close this search box.

Izglītojošie pasākumi 9.klašu skolēniem par atkarību no psihotropajām vielām un to radītajām sekām

  Lai veicinātu skolēnu  izpratni par narkotiskajām vielām un to radītajām sekām, Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde 21.09., 02.10., 09.10. piedāvāja 9. klašu skolēniem piedalīties izglītojošos pasākumos. Pasākumus vadīja Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes veselības veicināšanas koordinētājs Ruslans Bespjatijs. Vēl divas tikšanās ir ieplānotas 16.10. un 30.10.
             Pasākuma mērķis ir samazināt narkotisko vielu izplatību un lietošanu jauniešu vidū, kā arī izglītot jauniešus par narkotisko vielu lietošanas fiziskajām un emocionālajām sekām. Pasākuma laikā devītklasnieki tika  informēti par dažādu valsts un nevalstisko organizāciju darbu, kas ir iesaistītas cīņā ar narkotisko vielu lietošanu un izplatību.
  Lekcijas gaitā skolēniem tika piedāvāta sekojoša informācija:
                atkarības definīcija; 
  atkarības slimību veidojošie faktori; 
                psihoaktīvo vielu grupas; 
                atkarību izraisošo vielu un procesu iedarbības pazīmes un sekas; 
                skolēnu atkarības profilakses iespējas.
  Īpašu interesi izraisīja simulācijas briļļu pielietošana, kas ļāva uz pasauli paskatīties ar narkoatkarīga cilvēka  acīm, izjust to diskomfortu un nedrošību, kas pavada atkarīgos ik uz soļa. Pasākuma laikā iegūtā informācija tiks rūpīgi pārrunāta arī klases stundās, nostiprinot jauniešos pārliecību, ka atkarību slimību lielā mērā nosaka paša cilvēka izvēles.