Doties uz saturu
Daugavpils Valstspilsētas vidusskola
Search
Close this search box.

Izglītība brīvā dabā – jauns mācīšanas un mācīšanās veids

    Mācības brīvā dabā + neformālā izglītība = inovatīvās izglītības formula. Kopš seniem laikiem saskarsme ar dabu pozitīvi ietekmēja cilvēka kognitīvo un emocionālo attīstību. Arī mūsdienās pastaiga ārā, dabas vai pilsētas ainavas baudīšana var iedvesmot, nobiedēt, citādi ietekmēt cilvēku. Nodrošināt ilgstošu, kvalitatīvu izglītību un veicināt izpratni par to, cik svarīgi ir aizsargāt mūsu planētu, var, izmantojot unikālo mācību stratēģiju, kas pazīstama kā āra izglītība. No 21.11.2022 līdz 26.11.2022 Daugavpils Valstspilsētas vidusskolas pedagoģes Diāna Zahareviča un Ināra Jasvina piedalījās kursā “Izglītība brīvā dabā: jauns mācību un mācīšanās veids” (Boloņā, Itālijā) Erasmus +KA101 projekta “Kompetents skolotājs- skolas attīstības pamats II” (2022-1-LV01-KA121-SCH-000057748) ietvaros. Nodarbībās tika pētīti veidi, kā motivēt skolēnus saskarties ar dabu, kas nenozīmē, ka vienmēr jāatrodas dabā un mežā. Viena darbnīcas daļa tika veltīta pilsētvides izglītībai. Dalībnieki apguva tādu mācību priekšmetu kā dabaszinības, matemātika, mūzika, māksla, valoda mācīšanās stratēģijas, vadot nodarbības ārā. Kursa turpinājumā dalībnieki apguva neformālās izglītības koncepciju, kas ir viena no pedagoģiskajām pieejām, kurā ietilpst daudzas aktivitātes brīvā dabā. Šī metode koncentrējas uz reālo pieredzi, kas izglītojamam rodas, veicot daudzveidīgus uzdevumus. Tādā veidā skolēni mācās saistīt jaunas zināšanas ar savu dzīvi, iepriekšējo pieredzi, uzdot jautājumus, kas sekmē domāšanas procesu un motivē virzīties uz priekšu. Kursa pēdējā daļa tika veltīta metodisko materiālu izstrādei un āra pasākumu plānošanai. Katrs dalībnieks izveidoja nodarbību brīvā dabā, balstoties gan uz savu iepriekšējo pieredzi, gan pielietojot jaunapgūtās zināšanas praksē, un prezentēja to pārējiem kursa dalībniekiem. Visa aizvadītā mācību nedēļa kļuva par izcilu piemēru āra mācību pieredzes efektivitātei. Pateicoties piedāvātajām praktiskajām metodēm, dalībnieki klātienē iepazinās ar āra izglītības aktualitāti un lietderīgumu, kā arī apguva jaunas organizatoriskas un metodiskas prasmes un iemaņas. Kursa “Izglītība brīvā dabā: jauns mācību un mācīšanās veids” laikā dalībnieki varēja izpētīt plašu aktivitāšu un spēļu virkni, ko varēs atkārtot ar saviem skolēniem un kolēģiem, parādot, ka mācīšanās nenotiek tikai klasē.