Doties uz saturu
Daugavpils Valstspilsētas vidusskola
Search
Close this search box.

Iepazīšanās ar Daugavpils Pašvaldības policijas darbu

    Lai veicinātu skolēnu atbildības sajūtu, disciplinētību, pilsonisko līdzdalību un pozitīvo uzvedību, DVV sociālais pedagogs Ilona Borisova sadarbībā ar Pašvaldības policiju organizēja 4.klašu skolēniem pasākumu, kas dod iespēju izglītojamajiem savām acīm redzēt gan pašvaldības policijas telpas, gan dienesta aprīkojumu. Skolēni no policistiem uzzināja, kā tiek organizēts kārtības sargu darbs pilsētā. Zēni un meitenes aktualizēja savas zināšanas par ceļu satiksmes noteikumiem un policistu rīcību, ja tie konstatē pārkāpumus. Nodaļas profilaktiskajā darbā ar jaunatni priekšnieks  Artūrs Davidovs atgādināja par skolēnu galvenajiem saistošajiem noteikumiem skolā – “Skolas iekšējās kārtības noteikumiem”, par to neievērošanas sekām, kas var novest pie administratīvā soda.
    Sadarbība ar pašvaldības policiju ir ierasta prakse skolā, taču viesošanās pie policistiem viņu darba vietā ir īpašs notikums, kas bija gan kā aizraujoša, izzinoša ekskursija, gan kā preventīvs pasākums, kas ikdienas dzīvi skolā un ārpus tās padarīs daudz drošāku.
    Pasākumi notiek visa mēneša garumā, līdz 21.februārim Daugavpils Pašvaldības policijā paviesosies visu ceturto klašu skolēni.
    Paldies mūsu pilsētas Pašvaldības policijai par sadarbību un rūpēm par pilsētnieku drošību!