Doties uz saturu
Daugavpils Valstspilsētas vidusskola
Search
Close this search box.

“Iecietības kalendāra 2024” jaunās mājas

  Mūsu skola kopā ar vēl deviņām skolām no visiem Latvijas reģioniem aktīvi darbojās Izglītības Attīstības centra (IAC) projektā “Iecietības kultūras stiprināšana skolu vidē”. Projekta gaitā tika papildinātas mūsu teorētiskās un praktiskās zināšanas par cilvēktiesībām, tiesiskumu, iecietību un diskrimināciju. Daudzi projekta materiāli tika aprobēti gan skolēnu, gan pedagogu auditorijā un integrēti mācību saturā kā sociālajās zinībās, tā arī audzināšanas stundās.
  Spilgtākais notikums mūsu skolā bija krāsu-rakstu meistarklase kopā ar Daugavpils kultūras biedrību pārstāvjiem 2023. gada 23. maijā.
  2023.gada izskaņā ar lielu gandarījumu saņēmām projekta pieredzes materiālu apkopojumu “Iecietības kalendārs 2024”, kas atgādinās par spilgtajiem iespaidiem no visiem Latvijas reģioniem, kas popularizēs mūsu skolas pieredzi un ļaus uzzināt par citu projekta skolu spilgtāko notikumu projekta gaitā.
  Kalendārs ar pateicības vārdiem par sadarbību tika uzdāvināts visām kultūras biedrībām, kas piedalījās mūsu Krāsu-rakstu meistarklasē. Tā kā straujajā ikdienas ritmā nav viegli sapulcināt vienkopus iesaistīto kultūras biedrību pārstāvjus, dāvinājumu personīgi nodeva skolas un biedrību sadarbības koordinatore psiholoģe Irēna Kampāne.
  Sociālo zinību un vēstures skolotāji metodiskās jomas sanāksmē arī saņēma kalendāru kā vērtīgu metodisko materiālu.
  8.februārī tika sumināti skolas debatētāji – Latgales reģiona debašu turnīru uzvarētāji pamatskolu grupā – Andžejs, Laila, Ivars, vidusskolu grupā – Ralfs, Renāts, Ēriks. Šiem jauniešiem kalendārs noderēs kā izziņas materiāls liecību / argumentu veidošanai, jo tajā ir konkrēta, korekta, objektīva, reāla informācija par pasākumiem dažādu Latvijas novadu skolās saistībā ar iecietību, cilvēktiesībām, tiesiskumu utt.
  Katrs DVV saņemtais “Iecietības kalendārs 2024” ir atradis jaunas mājas, kur visu gadu stāstīs par IAC projektā “Iecietības kultūras stiprināšana skolu vidē” piedzīvoto daudzveidību, radošumu, cilvēcību un stiprinās iecietības kultūru lielajos un mazajos mūsu sabiedrības locekļos.