Doties uz saturu
Daugavpils Valstspilsētas vidusskola
Search
Close this search box.

Dzimtās valodas diena

    Dzimtās valodas diena tika atzīmēta visas nedēļas garumā.

    Kas ir dzimtā valoda? Kura valoda kā dzimtā ir visizplatītākā pasaulē? – uz šādiem jautājumiem skolēni meklēja atbildes Dzimtās valodas dienas aktivitātēs. Skolēni vizualizēja latviešu frazeoloģismus, veicinot savu radošo domāšanu un prasmi vārdus pārvērst citā mākslas veidā. Visvairāk skolēni domāja par to, kādas valodas lieto ģimenē un kāpēc tieši šīs valodas ir aktuālas. Interesanti bija darboties ar QR kodos paslēptiem uzdevumiem – sakārtot tautasdziesmu rindas pareizā secībā.

    Jaunrades un digitālās pratības caurviju prasmes veiksmīgi tika apvienotas latviešu valodas stundās 9. klasēs, kur jaunieši pētīja frazeoloģismus, meklēja latviešu frazeoloģismiem atbilstošus frazeoloģismus svešvalodās, skaidroja un ilustrēja to nozīmi, izmantojot dažādus grafiskos redaktorus. Sadarbībā ar datorikas skolotāju tika izveidoti radošie darbi, kas tika noformēti kā kvadrātkodi, un izvietoti skolas gaitenī, lai arī citi skolasbiedri varētu spodrināt savas valodas un digitālās prasmes.

    Skolēni secināja, ka katra valoda ir bagātība un valodu zināšana paver plašākus ceļus nākotnē.