Doties uz saturu
Daugavpils Valstspilsētas vidusskola
Search
Close this search box.

DVV pedagogu labās prakses pieredze Daugavpils pedagogu metodiskajam atbalstam

  12.martā Daugavpils Universitātē notika pedagogu pieredzes apmaiņas forums “Vienoti izglītībā. Ir ideja!”
  Pieredzes apmaiņas forumu organizēja Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes Izglītības satura nodaļas izglītības metodiķi sadarbībā ar Daugavpils Universitāti. Pedagogu pieredzes apmaiņas foruma mērķis bija sniegt metodisko atbalstu pedagogiem kompetenču pieejas un pārejas uz vienotu skolu īstenošanā.
  Mūsu skolu konferencē pārstāvēja 10 pedagogi, kas prezentēja savus labās prakses piemērus vairākās satura jomās:
  Izglītības iestāžu vadība –
  – “Daugavpils Valstspilsētas vidusskola – skola, kurā visi mācās”. /Ilmārs Zučiks, Daugavpils Valstspilsētas vidusskolas direktors/,
  – “Mentorēšanas sistēma Daugavpils Valstspilsētas vidusskolā”. /Ināra Jasvina, DVV direktora vietniece/;
  Pirmsskola. Mācību procesa efektivitātes paaugstināšana –
  – “Projektu metode mācību procesa efektivitātes paaugstināšanai”. /Sarmīte Vonoga, DVV pirmsskolas pedagogs/,
  – “Sadarbības formas, to plānošana un veicināšana mācību procesā”. /Jeļena Kalmikova, DVV direktora vietniece/;
  Pirmsskola. Pozitīvas un emocionāli drošas mācīšanās vides veicināšana –
  – “Vērtēšana, kā izaugsmes veicināšanas rīks”. /Anna Pūtere, DVV pirmsskolas pedagogs/;
  Matemātikas mācību joma –
  – “Klupšanas akmeņi”. /Irina Pipčenko, DVV matemātikas un fizikas skolotāja/;
  Tehnoloģiju mācību joma –
  – “Projekta darbs “Gaismēnu ainavas instalācija””. /Inga Vasiļjeva, DVV dizaina un tehnoloģiju skolotāja/;
  Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma –
  – “Snieguma līmeņa apraksts sporta un veselības stundās”. /Regīna Aņisjko, Andrejs Domaņins, DVV sporta un veselības skolotāji/;
  Paplašināta skolēnu izglītības pieredze –
  – “Ritmika kā klasvadības un mācību stundas paņēmiens”. /Ilma Petrova, DVV sociālo zinību un interešu izglītības skolotāja/.
  Paldies kolēģiem, kuri uzdrīkstējās! Iespēja runāt par savu pieredzi, dalīties ar to – tā ir iespēja paskatīties uz sevi no malas, apzināties savas stiprās puses, bagātināt savu publiskās uzstāšanās pieredzi, kā arī dot iespēju citiem pilsētas kolēģiem iegūt jaunas idejas sava darba pilnveidošanai.