Doties uz saturu
Daugavpils Valstspilsētas vidusskola
Search
Close this search box.

“Bērni dabā” (Kids in Nature)

  Erasmus + programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) skolu apmaiņas partnerību projekta līguma Nr. 2020-1-LT01-KA229-077835_5 “Bērni dabā” (Kids in Nature)

  Projekta pieteicējs: Daugavpils 13.pirmsskolas izglītības iestāde
  Projekta īstenotājs: Daugavpils 13.pirmsskolas izglītības iestāde. Pēc reformācijas Daugavpils Valstspilsētas vidusskola
  Projekta ilgums: no 2020.gada 1. septembra līdz 2023.gada 31.augustam (36 mēneši)
  Projekta mērķis: Šī projekta galvenais mērķis ir vienot bērnus ar dabu un ļaut viņiem pavadīt vairāk laika ārpus telpām, kas ļaus stiprināt bērnu veselību.
  Uzdevumi:

  • sniegt iespēju skolotājiem strādāt sadarbībā ar partneriestāžu pedagogiem, lai gūtu jaunas idejas, atziņas un pieredzi, lai veicinātu dabas izglītību;
  • izmantot dabu kā mācību vidi, iesaistot bērnus āra aktivitātēs, lai skolotāji varētu apgūt zināšanas un kompetences;
  • radīt iespējas bērniem novērot dzīves ciklu, nodrošinot nepieciešamo aprīkojumu;
  • veicināt bērnu ekoloģijas izpratni.
  Ptojekta apraksts

  Projektā tiks aplūkotas šādas tēmas:
  1. Ceļš uz dabu
  2. Bišu draudzīgie dārzi
  3. No dārza līdz galdam
  4. Koki, augi un savvaļas dzīvnieki
  5. Dzīvnieki dabiskajā dzīves ciklā
  6. Ilgtspējīga dabas izglītība bērnudārzos

  Projekta laikā katra valsts organizē dažādus mācību pasākumus ar dažādiem mērķiem. Mācību pasākumu laikā partneri dalīsies savā pieredzē, kas ļaus pārējiem dalībniekiem apgūt atbilstošas zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas, lai vienlaicīgi īstenotu projekta aktivitātes savos bērnudārzos nākamo mēnešu laikā. Mācību pasākumi sastāvēs no 2 daļām: mācību kursu apgūšana (semināri, diskusijas, utt.) un praktiskās apmācības (bērnudārzu apmeklējumi, aktīvā darbošanās ar bērniem utt.). Kopā projektā ir plānoti 6 īstermiņa sadarbības mācību pasākumi.

  Projekta laikā tiks izstrādāti dažādi metodiskie materiāli:
  –  Digitāls aktivitāšu komplekss “Daba un dzīvnieki”;
  –  Digitāla dabas zinību rokasgrāmata skolotājiem;
  –  Digitāla recepšu grāmata;
  –  Digitāla ilustrēta vārdnīca “Flora un fauna”.

  Projekta izmaksas:

  • 100%  ES Mūžizglītības Erasmus+ programmas atbalsts:
  • projekta kopējais finansējums – 14920.00 EUR (četrpadsmit tūkstoši deviņsimt divdesmit eiro 00 centi);
  • Daugavpils pilsētas domes priekšfinansējums (2022. gadam) 20% apmērā 2984 EUR (divi tūkstoši deviņsimt astoņdesmit četri eiro 00 centi), kas tiks atgriezts pēc projekta noslēguma un gala atskaites iesniegšanas 2023.gadā.

  Projekta mērķa grupa: Daugavpils 13.pirmsskolas izglītības iestādes 13 pedagogi, piecas bērnu grupas.

  Projekta aktivitātes:

  • Projektam ir vairāki posmi: sagatavošanās, īstenošana, rezultātu pielietošana un publicitāte. Kopumā projekta laikā tiks organizētas vairākas aktivitātes:
   • dažādu svētku pasākumu organizēšana dabā (meža dienas, ūdens dienas, zemes diena, augsnes diena);
   • mazdārziņu ierīkošana grupu laukumos;
   • rotājumu no dabas materiāliem izgatavošana un izstāde;
   • ēdienu gatavošana no savvaļas augiem;
   • audumu krāsošana ar augiem;
   • zinātniskie eksperimenti ar koku lapām;
   • kolāžu veidošana un izstāde;
   • tikšanās ar dažādu profesiju pārstāvjiem (biškopis, ekologs, biologs, mežsargs utt)
   • digitālo metodisko materiālu veidošana ar bērnu zīmējumiem, audio un video ierakstiem;
   • projekta aktualitāšu atspoguļošana iestādes mājas lapā un citos masu informācijas līdzekļos.

  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02czhPCPe1VZuu4R52iiefjYmLXsFHY5eu282kbE6YUSwRLo3d9Jpy3R6nHj1XdAwol&id=100085315928662

  https://izglitiba.daugavpils.lv/lv/jaunumi-blog/erasmus-projekta-%E2%80%9Cberni-daba%E2%80%9D-partneru-tiksanas-latvija