Doties uz saturu
Daugavpils Valstspilsētas vidusskola

2023./2024.m.g. pirmklasnieku vecākiem

    Cienījamie topošo pirmklasnieku vecāki!

    Bērnu reģistrācija mācību uzsākšanai Daugavpils Valstspilsētas vidusskolā 1.klasē 2023./2024.m.g. sāksies 01.02.2023. plkst.8.00.

    Iesniedzot iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu uz Daugavpils Valstspilsētas vidusskolas oficiālo elektronisko pastu – pasts@dvvsk.lv. Līdz 01.02.2023. plkst. 8.00. ar drošu elektronisko parakstu parakstītie un iesniegtie iesniegumi netiek reģistrēti.

    “Kārtība, kādā reģistrējami un izskatāmi iesniegumi par izglītojamā uzņemšanu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu 1.klasē”

    Skolas vadības komanda